الزام قطع و جمع آوری تجهیزات و انشعاب گاز قبل از هرگونه تخریب و عملیات ساختمانی

الزام قطع و جمع آوری تجهیزات و انشعاب گاز قبل از هرگونه تخریب و عملیات ساختمانی

دانلود فایل pdf

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات