رونوشت مکاتبه با سازمان صنعت و معدن و ارسال نامه ی ۱۰۷۵۵ مورخ سازمان در خصوص اشکالات بوجود آمده فی ما بین اتاق اصناف و دفاتر طراحی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات