ابلاغیه ریاست سازمان در خصوص نحوه تائید نقشه های هم چون ساخت مطابق با بند ۲-۴-۹ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

ابلاغیه ریاست سازمان در خصوص نحوه تائید نقشه های هم چون ساخت مطابق با بند ۲-۴-۹ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر یک انجمن در شهر بوشهر می باشد

   نظرات