برگزاری دوره تخصصی روشهای کاربردی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر

برگزاری دوره تخصصی روشهای کاربردی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر

www.BanaNews.irبنانیوز - دوره تخصصی روشهای کاربردی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر ۱و۲ دی ماه ۱۳۹۰ توسط خانه انرژی در مجموعه دوره های آموزشی انرژی استار برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) با توجه به اینکه تولید و توزیع انرژی الکتریکی از موارد پر اهمیت در مباحث نیرو به حساب می آید، این دوره با اهداف زیر طراحی گردیده است: بردن کیفیت برق تولیدی، کاهش مصرف برق خصوصا در زمان پیک بار، کاهش صدمات ناشی از بازگشت بار به شبکه، بالا بردن عمر مفید تجهیزات، ایجاد الگوی مناسب مصرف انرژی الکتریکی و ...

آشنایی با مفاهیم مدیریت انرژی بر اساس استانداردهای بین المللی ( IEEE 739 و ...)،راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش خانگی و عمومی ،راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت ،راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش تجاری ،راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی،اصلاح و کاهش تلفات شبکه های توزیع از سرفصل های برگزاری این دوره می باشد.

مدیران انرژی، مدیران، کارشناسان برق واحدهای صنعتی و ساختمانی، مهندسان و دیگر کارشناسان، دانشجویان و کارشناسان مرتبط با رشته های مهندسی انرژی و برق و الکترونیک، کارشناسان شرکت های خدمات انرژی از مخاطبین دوره تخصصی روشهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر هستند.

دوره تخصصی روشهای کاربردی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر

    نظرات