نامه تقدیر رییس سازمان به دادستان قم در خصوص جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز

نامه تقدیر رییس سازمان به دادستان قم در خصوص جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز

نامه تقدیر مهندس مقومی  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به دادستان قم در خصوص جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز به شرح ذیل می باشد.

نامه تقدیر رییس سازمان به دادستان قم در خصوص جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات