اولین نشست تخصصی ترویج مقررات ملی ساختمان در سنندج برگزار می شود

اولین نشست تخصصی ترویج مقررات ملی ساختمان در سنندج برگزار می شود

دکتر مولانایی رئیس کمیته آموزش و ترویج سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از برگزاری اولین نشست تخصصی ترویج مقررات ملی ساختمان در سنندج خبر داد.
وی اعلام داشت: .اولین نشست تخصصی ترویج مقررات ملی ساختمان با حضور استانهای منطقه ۴ کشوری( کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، همدان، کرمانشاه و اردبیل )توسط کمیته آموزش و ترویج نظام مهندسی استان کردستان وبا همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان روزیکشنبه ۱۶ تیرماه جاری در سنندج برگزار می شود.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات