سامانه ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان

سامانه ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان

سامانه ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان


سامانه ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان  با لینک زیر از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۹ قابل درسترس برای کلیه مهندسین استان در دسترس می باشد

http://۹۱.۹۸.۹۵.۱۷۰/CDN/Login?RedirectTo=لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان یک انجمن در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات