فراخوان جمع‌آوری نظرات، پیشنهادات، ارائه مقالات و برگزاری جلسات فنی در خصوص بررسی جامع مسائل سیل و ساختمان‌سازی

فراخوان جمع‌آوری نظرات، پیشنهادات، ارائه مقالات و برگزاری جلسات فنی در خصوص بررسی جامع مسائل سیل و ساختمان‌سازی

فراخوان جمع‌آوری نظرات، پیشنهادات، ارائه مقالات و برگزاری جلسات فنی در خصوص بررسی جامع مسائل سیل و ساختمان‌سازیبه اطلاع کلیه مهندسان سازمان استان می‌رساند نظرات، پیشنهادات و ارائه مقالات خود را در قالب‌های متنوع در خصوص بررسی جامع مسائل سیل و ساختمان‌سازی به دبیرخانه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان لرستان ارائه نمایند که با هماهنگی کمیسیون تخصصی مربوطه نسبت به ارائه نظرات و پیشنهادات تخصصی سازمان به دستگاه‌های ذی‌صلاح اقدام شود .

امید داریم بتوانیم رسالت اصلیمان را به‌درستی و با دقت نظری بیش از گذشته عملیاتی کنیم، نقاط قوت مهندسی ساختمان و مسائل مرتبط با آن را بهبود و نقاط ضعف شناسایی‌شده را ترمیم کنیم که پس‌ازاین با مدیریت سیلاب‌ها و رفع آب‌گرفتگی‌ها در سطح استان با بارش نزولات آسمانی شاهد بهره‌برداری بهینه از این نعمت الهی جهت توسعه و رونق استانمان باشیم.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان یک انجمن در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات