برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح های هادی وتعیین محدوده روستایی

برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح های هادی وتعیین محدوده روستاییبه گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ، به استناد جزء ۵ بند ((الف)) ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص نحوه بررسی و تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده روستایی ، جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستاها و تعیین محدوده روستایی با حضور  آقایان:  بلدی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم ، حیدری فرماندار قم ، رحمانی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن ، چهرگانی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ، بخشدار بخش کهک , بخشدار بخش خلجستان و سایر اعضای کمیته تصویب در سالن جلسات بنیاد مسکن استان تشکیل گردید.
لازم به ذکر است در این جلسه موارد مربوط به تغییر کاربری والحاق محدوده روستایی بررسی و تصمیمات مناسب اتخاذ گردید.


لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات