برگزاری مجمع عمومی عادی و انتخابات هیئت مدیره انجمن خرداد ۹۸

آگهی مجمع عمومی

لینک اصل خبر در سایت انجمن علوم و فنون دریایی ایران

    منبع خبر

    انجمن علوم و فنون دریایی ایران

    انجمن علوم و فنون دریایی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات