موارد ضروری جهت بررسی نقشه های سازه ابلاغ گردید

موارد ضروری جهت بررسی نقشه های سازه ابلاغ گردید

موارد ضروری جهت بررسی نقشه های سازه ابلاغ گردید

قابل توجه اعضای سازمان:

از تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸، نکات زیر جهت بررسی نقشه های سازه الزامی می باشد.

۱- ارائه فقط یک نسخه از نقشه های سازه ومعماری ممهور به مهر محاسب عمران و طراح معماری

۲- دفترچه مطالعات ژئوتکنیکی (ویژه ساختمانهای گروه ج وبالاتر)

۳- دفترچه محاسبات سازه شامل موارد حداقل به شرح زیر:

 • جدولی شامل کاربری سازه، ارتفاع سازه وتعداد طبقات، سیستم مقاوم جانبی، مشخصات مصالح، محل احداث وآدرس پروژه
 • بارهای وارد بر سازه شامل بار مرده (مطابق با جزئیات معماری) برای سقف ودیوارها، بارزنده (طبق کاربری سازه)، جزئیات بارگذاری زلزله شامل ضریب زلزله، ضریب K ، دوره تناوب، تعیین ضریب نامعینی
 • درصورت لزوم تحلیل دینامیکی نیز ارائه گردد.
 • نتایجی از تحلیل وطراحی سازه در نرم افزار شامل کنترل دریفت، کنترل مقاومتی اعضاء، کنترل حالات حدی بهره برداری در صورت لزوم

۴- CD حاوی فایل اصلی Etabs (کنترل‌های ۲۵% سهم قاب و ۵۰% سهم دیوار و بند ۱۰۰-۳۰ در صورت لزوم)-فایل محاسبات پی در Safe (ساختمان‌های گروه ب و بالاتر)

۵- حداکثر زمان بررسی برای ساختمان‌های گروه الف و  ب دو روز کاری، گروه ج سه روز کاری، گروه د ۵ روز کاری می‌باشد.

کارگروه بررسی نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات