جلسه کارگروه تخصصی حمل و نقل،شریان های حیاتی، بلایای جوی و طوفان استان...

جلسه کارگروه تخصصی حمل و نقل،شریان های حیاتی، بلایای جوی و طوفان استان...

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر،

رئیس رکارگروه، مدیریت مخاطرات و بحران بخش حمل و نقل، شریان های حیاتی و بلایای جوی و طوفان را از اهم اهداف تشکیل این کارگروه دانست.

مهندس قاسم مسعودی، انجام وظایف مربوط به پیش بینی و پیشگیری ،آمادگی، مقابله و باز سازی، تهیه طرح جامع خطر پذیری بخش حمل و نقل و انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقای استانداردهای ایمنی را فلسفه تشکیل این کارگروه دانست.

وی افزود: این موارد در مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و باز توانی شبکه حمل و نقل استان و شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین مورد بررسی قرار می گیرد.

وی تهیه و تدوین و ساماندهی نظام های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی بوشهر، شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین از دیگر اهداف تشکیل این کارگروه بیان کرد.

وی گفت: آغاز راهکارهای مناسب، پیشنهاد برنامه سالیانه و میان مدت کارگروه و اعلام آن به شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و دبیرخانه کارگروه تخصصی ملی پشتیبانی با هماهنگی های صورت گرفته، انجام می شود.

رءیس کارگروه گفت:  جمع آوری و جمع بندی اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش حمل و نقل و اعلام آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مدیریت بحران را از جمله وظایف اساسی این کارگروه دانست و گفت:پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی چهار وظیفه مهم این کارگروه است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات