تجلیل از دختران شاغل در اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در این مراسم محمدمهدی بلوردی با قدردانی از تلاش دختران شاغل در این مجموعه، بر توجه به دو بحث آموزش و ورزش تاکید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان پویایی سازمان را در گرو پویایی کارکنان دانست.

۱۰۰ نفر از کارکنان شاغل در اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان را بانوان تشکیل می دهند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات