تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی جدید/مدیرکل راه و ش...

تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی جدید/مدیرکل راه و ش...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات