تحلیل رفتار مکانیکی بستر رسی اصلاح شده با مخلوط آهک و ماسه ی بادی

تحلیل رفتار مکانیکی بستر رسی اصلاح شده با مخلوط آهک و ماسه ی بادی


حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

خاک‌های ریزدانه رس‌دار همواره باعث ایجاد مشکل در پروژه‌های عمرانی شده اند، یکی از روش‌های بهبود خواص خاک‌های رسی، استفاده از آهک به ‌منظور تثبیت خاک است.
در این تحقیق تاثیر ماسه ی بادی بر دوام خاک رس، به کمک آزمایش تک‌محوری مورد بررسی قرار گرفته است. خاک مورد استفاده در این تحقیق خاک رس با درصدهای مختلف آهک و ماسه ی بادی و مخلوط آهک و ماسه ی بادی، در درصد رطوبت بهینه مخلوط شده و پس از دوره عمل‌آوری ۲۸ روزه در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد، تحت آزمایش‌های دوام قرار گرفته است. نمونه‌ها برای تحمل ۶ سیکل متوالی ساخته شدند و برای اطمینان از نتایج آزمایش‌ها از هر حالت ۳ نمونه ساخته شد. لازم به ذکر است که در آزمایش‌ تر و خشک شدگی به دلیل از بین رفتن نمونه‌های بدون قالب در آب، نمونه‌ها همراه با قالب در آب غوطه‌ور شدند.
نتایج نشان داد که ماسه ی بادی به تنهایی و در مجاورت آهک سبب بهبود مقاومت و دوام خاک رس می‌شود. همچنین نتایج، حاکی از افت مقاومت بیشتر سیکل‌های یخ زدن و آب شدن، در مقایسه با سیکل‌های تر و خشک شدگی بود. افزودن آهک به به ماسه ی بادی، مقاومت فشاری و برشی خاک را به میزان بسیار قابل توجهی افزایش می دهد.
در این پژوهش نتیجه گرفته شد آهک، مقاومت فشاری و برشی خاک را به میزان بسیار قابل توجهی افزایش می دهد. این افزایش با افزودن درصدهای بیشتر آهک همچنان روند صعودی دارد. افزودن ماسه ی بادی به مخلوط خاک و آهک، تاثیر مثبتی روی مقاومت فشاری و برشی خاک ندارد و باعث کاهش ۱۰ درصدی در مقاومت می شود. ولی باید توجه داشت که اضافه کردن ماسه ی بادی، مخلوط خاک و آهک را تا حد قابل قبولی در برابر رطوبت و آبشستگی محافظت می کند.

***

ارائه دهنده: آقای مهندس مصطفی سبزعلی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد راهنما: آقای دکتر سعید سعیدی جم، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
استاد ممتحن: آقای دکتر محمدرضا طهماسبی، دانشور رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد ممتحن: آقای دکتر صلاح الدین حمیدی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات