بررسی اثر میراگر جرمی تنظیم شونده در عملکرد لرزه ای قابهای بتن آرمه دارای میانقاب

بررسی اثر میراگر جرمی تنظیم شونده در عملکرد لرزه ای قابهای بتن آرمه دارای میانقاب


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

در چند دهه اخیر استفاده از سازه های بلند مرتبه برای اهداف مختلف رواج پیدا کرده است. این سازه ها در مقابل زلزله و باد آسیب پذیر بوده و بدین لحاظ روش هایی برای کاهش انرژی ورودی، کنترل سازه و یا اتلاف انرژی آنها مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این پژوهش اثر میراگر جرمی تنظیم شده با نسبت جرمی زیاد در سه حالت بدون میانقاب ، بامیانقاب و میانقاب بازشودار در قابهای ۲۰، ۱۵ و ۱۰ طبقه بررسی شده است. میراگر جرمی استفاده شده در این پژوهش میراگر با حرکت روی سطح می باشد. در تحلیل در مراحل دوم و سوم به ترتیب ۵ و ۱۰ طبقه از تعداد طبقات کاسته شده است، تا بتوان کارایی میراگر را در هنگام کاهش ارتفاع سازه مشاهده کرد. نتایج حاصله نشان دهنده عملکرد خوب میراگر در سازه های بلندتر است، به نحوی که در سازه ۲۰ طبقه عملکرد میراگر در کنترل نسبت تغییرمکان، شتاب، سرعت و برش پایه عملکرد مطلوب تری است و با کاهش ارتفاع از کارایی میراگر کاسته شده است. همچنین میانقاب ها نیز در کنترل ارتعاشات و کاهش پاسخ های سازه نقش مثبتی را دارند. در مورد کارایی میراگر می توان گفت که در بهترین حالت، میراگر موجب کاهش ۷۱/۴۳ درصدی نسبت دریفت شده است و وجود بازشو در میانقاب ها از کارایی میانقاب کاسته است.
کلمات کلیدی: میراگر جرمی، قاب بتن آرمه، کنترل سازه، میانقاب و میانقاب بازشودار، نسبت جرمی زیاد.

***

ارائه دهنده: آقای مهندس محمد مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش سازه
استاد راهنما: آقای دکتر فریدون رضایی، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
استاد ممتحن: آقای دکتر ابراهیم قیاسوند، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر محمد فرنام، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات