بررسی تجارب موفق بازآفرینی شهری در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران

بررسی تجارب موفق بازآفرینی شهری در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران

بررسی تجارب موفق بازآفرینی شهری در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن RehabiMed در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن RehabiMed

این سمینار با همکاری مشترک دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن RehabiMed -بزرگترین و شناخته شده ترین شبکه میان رشته ای در حوزه دریای مدیرانه با هدف بازآفرینی، تجدید حیات و بازسازی میراث شهری- برگزار می شود. این انجمن پروژه های متفاوتی در کشورهای مختلف دارد. لذا این انجمن به تکنیک و فرآیندی خاص دست یافته است که بومی سازی آن برای کشورهای مختلف راهگشا خواهد بود. همچنین قراربر این است که نحوه سرمایه گذاری در پروژه های بازآفرینی ارائه شود. بنابراین در این سمینار مفاهیم علمی و اجرایی به طور همزمان مطرح می شود. بدین منظور از اساتید و مسئولین بنام ایران و اسپانیا به عنوان سخنرانان کلیدی دعوت شده است. قابل ذکر است که گواهی معتبر از طرف دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن RehabiMed به طور مشترک صادر خواهد شد.

***

سخنرانان:

دکتر خاویر کاسانواس
دکتر متئو توره
دکتر مصطفی بهزادفر
دکتر اصغر محمدمرادی
دکتر سیدعبدالهادی دانشپور
دکتر زهرانژاد بهرام
دکتر کاوه حاجی علی اکبری
دکتر محمدعلی سعادتی
دکتر فریبرز دولت آبادی

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات