اختصاص ۴هزار میلیارد تومان برای جبران خسارا ...

اختصاص ۴هزار میلیارد تومان برای جبران خسارا ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری تبریز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور به نقل از دولت؛ هیئت وزیران در جلسه ۲ تیر ۱۳۹۸ به‌پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصیص مبلغ ۳۹ هزار و ۲۱ میلیارد ریال به‌صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل سال ۱۳۹۸ در سطح ملی و استان‌های حادثه‌دیده کشور موافقت کرد.
براساس این مصوبه مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال بابت خسارتهای ناشی از سیل به زیرساختهای حوزه راه و ترابری، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت خسارتهای ناشی از سیل به تاسیسات و زیرساختهای شهری و روستایی و مبلغ ۱۴ هزار و ۲۱ میلیارد بابت خسارتهای ناشی از سیل به زیرساختهای وزارت نیرو تخصیص یافت.
گفتنی است توزیع اعتبارات ملی و استانی براساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام میگردد.
همچنین دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات یادشده را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و اطلاعات عملکردی خود را در سامانه جامع امداد و بازسازی دولت (سجاد) درج نماند.
افزون بر این، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای مربوط مکلفند ضمن نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی، گزارش عملکرد اعتبارات مذکور را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند تا آن سازمان متناسب با عملکرد، تخصیص اعتبارات مذکور را به دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ نماید.

لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات