برگزاری کارگاه آموزشی فرماندهی (آشنایی با چالشهای پس از بحران های بزرگ)

برگزاری کارگاه آموزشی فرماندهی (آشنایی با چالشهای پس از بحران های بزرگ)

برگزاری کارگاه آموزشی فرماندهی (آشنایی با چالشهای پس از بحران های بزرگ)

در اولین کنفرانس بین المللی آتش نشانی یک دوره کارگاه اموزشی ویژه فرماندهان آتش نشانی با موضوع آشنایی با چالشهای پس از بحران های بزرگ ویزه فرماندهان آتش نشانی توس دبیرکل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران و موسس تیم نجات موج پیشرو مهندس علیرضا سعیدی برگزار شد

در این دوره فرماندهان با سه گروه از چالشهای در پیش رویشان در بحرانهای بزرگ آشنا شدند ، چالشهای فردی ( چالشهای شخص فرمانده ) چالشهای در پیش روی تیم عملیاتی و چالشهای صحنه عملیات

این کارگاه آموزشی بخشی از یک دوره ۴۸ ساعته آموزشی با موضوع فرماندهی صحنه عملیات می باشد، هدف از برگزاری این دوره ارتقاء سطح دانش و مهارت فرماندهان برای حضور در صحنه های عملیات بزرگ همچون زلزله و یا آتش سوزی های گسترده می باشد

لینک اصل خبر در سایت گروه نجات موج پیشرو

    منبع خبر

    گروه نجات موج پیشرو

    گروه نجات موج پیشرو یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات