سومین نشست ماهانه مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با نمایندگان سمنهای استان برگزار شد

سومین نشست ماهانه مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با نمایندگان سمنهای استان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات