رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان: لزوم جلوگیری از پسماندسوزی کشاورزان توسط اداره جهاد کشاورزی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان: لزوم جلوگیری از پسماندسوزی کشاورزان توسط اداره جهاد کشاورزی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات