مصائب پاسداران محیط زیست/۵۰ محیط بان سهم دو میلیون هکتار طبیعت

مصائب پاسداران محیط زیست/۵۰ محیط بان سهم دو میلیون هکتار طبیعت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات