تعداد ۳۲۸ قطعه پرنده وحشی از متخلفان شکار و صید پرنده، کشف و ضبط شد

تعداد ۳۲۸ قطعه پرنده وحشی از متخلفان شکار و صید پرنده، کشف و ضبط شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات