ارزش گذاری اقتصادی منابع ملی کهگیلویه وبویراحمد صورت نگرفته است

ارزش گذاری اقتصادی منابع ملی کهگیلویه وبویراحمد صورت نگرفته است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات