برگزاری جلسه طرح مطالعات توجیهی - تفصیلی پارک ملی گلستان

برگزاری جلسه طرح مطالعات توجیهی - تفصیلی پارک ملی گلستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات