برنامه ریزی برای برگزاری همایش نقش اصناف در کاهش مصرف پلاستیک

برنامه ریزی برای برگزاری همایش نقش اصناف در کاهش مصرف پلاستیک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات