پنجمین کنفرانس بین المللی پل

پنجمین کنفرانس بین المللی پلپنجمین کنفرانس بین المللی پل.

زمان: ۲۶ و۲۷ شهریورماه ۹۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات بیشتر:WhatsApp Image ۲۰۱۹-۰۷-۰۷ at ۱۵.۲۲.۲۸.jpeg


لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

منبع خبر

جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

نظرات