شهردار جلفا در نشست خبری: ساماندهی میادین در مرحله طراحی است

شهردار جلفا در نشست خبری: ساماندهی میادین در مرحله طراحی است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات