آگهی مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری (نوبت دوم)

شهرداری سیه چشمه در نظر دارد در جهت تحقق بودجه سال ۹۸ و در اجرای طرح های عمرانی باستناد مصوبه شماره ۱۷ مورخه ۱۱/۳/۹۸ شورای اسلامی شهر سیه چشمه املاک تحت مالکیت خود را باستناد نظریه کارشناسی طبق جدول ذیل از طریق مزایده بفروش برساند.

دانلود فایل مزایده

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سیه چشمه(چالدران)

منبع خبر

شهرداری سیه چشمه(چالدران)

شهرداری سیه چشمه(چالدران)

شهرداری سیه چشمه(چالدران) یک شهرداری در شهر چالدران می باشد

    نظرات