اجرای عملیات سنگ چینی دیوار خیابان جنب شهرک گلستان

اجرای عملیات سنگ چینی دیوار خیابان جنب شهرک گلستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری خوانسار ، به منظور افزایش ظریب ایمنی و همچنین تعریض خیابان جنب شهرک گلستان عملیات سنگ چینی دیوار پس از پی کنی توسط واحد عمرانی شهرداری اجرا شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوانسار

  منبع خبر

  شهرداری خوانسار

  شهرداری خوانسار

  شهرداری خوانسار یک شهرداری در شهر خوانسار می باشد

   نظرات