حضور مهندس اسلانی سرپرست شهرداری مجلسی به همراه اعضای شورای اسلامی شهر ،کارمندان ،پرسنل واحد آتش نشانی و کارگران شهرداری مجلسی در نماز جمعه ۱۴ تیر ماه مصادف با روز شهرداریها و دهیاری ها

حضور مهندس اسلانی سرپرست شهرداری مجلسی به همراه اعضای شورای اسلامی شهر ،کارمندان ،پرسنل واحد آتش نشانی و کارگران شهرداری مجلسی در نماز جمعه ۱۴ تیر ماه مصادف با روز شهرداریها و دهیاری ها

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات