پسماند و ساخت و سازهای غیر مجاز پاشنه آشیل حوزه خدمات شهری هستند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات