رامین ریاحی به عنوان سرپرست شهرداری بروجن انتخاب شد

رامین ریاحی به عنوان سرپرست شهرداری بروجن انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجن:با قبول استعفای علیرضا صادقی شهردار بروجن, براساس مصوبه چهارصورتجلسه شماره یکصدو پنجاه و هشت  مورخ ۹۸/۴/۱۱ شورای اسلامی شهر بروجن ,مهندس رامین ریاحی به عنوان سرپرست شهرداری بروجن انتخاب شدند.
رامین ریاحی که سابقه ی ۱۱ سال معاونت شهرداری بروجن را دارد برای دومین بار به سمت سرپرست شهرداری بروجن منصوب می گردد.
شایان ذکر است علیرضا صادقی شهردار بروجن به سمت معاونت عمرانی شهرداری خرم آباد منصوب شده  است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجن

  منبع خبر

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن یک شهرداری در شهر بروجن می باشد

   نظرات