جلسه تودیع آقای مهندس واله به عنوان سرپرست شهرداری سرایان

جلسه تودیع آقای مهندس واله به عنوان سرپرست شهرداری سرایان

با توجه به مصوبه شماره ۷۲ مورخ ۹۸/۰۴/۰۱ شورای محترم اسلامی شهر سرایان آقای مهندس محسن واله از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ تا تعیین شهردار جدید به عنوان سرپرست شهرداری سرایان منصوب گردید.

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات