جلسه تودیع آقای مهندس واله به عنوان سرپرست شهرداری سرایان

جلسه تودیع آقای مهندس واله به عنوان سرپرست شهرداری سرایان

با توجه به مصوبه شماره ۷۲ مورخ ۹۸/۰۴/۰۱ شورای محترم اسلامی شهر سرایان آقای مهندس محسن واله از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ تا تعیین شهردار جدید به عنوان سرپرست شهرداری سرایان منصوب گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سرایان

منبع خبر

شهرداری سرایان

شهرداری سرایان یک شهرداری در شهر سرایان می باشد

نظرات