ادامه عملیات حفاری کانال دفع آبهای سطحی انتهای خیابان ۷۲ تن شهید

ادامه عملیات حفاری کانال دفع آبهای سطحی انتهای خیابان ۷۲ تن شهید

ادامه عملیات حفاری کانال دفع آبهای سطحی انتهای خیابان ۷۲ تن شهید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات