اطلاعیه

بسمه تعالی

به اطلاع شهروندان محترم کهن شهر شوشتر می رساند

باتوجه به مراحل پایانی پروژه زیرگذر و ضرورت عملیات اجرائی اصلاح هندسی آیلندهای شمالی و جنوبی پروژه ، برای تسهیل عبور مرور شهروندان و توسعه و آینده نگری برنامه های توسعه شهری ، برخلاف میل باطنی این شهرداری تعدادی از درختان از گونه های کنو کارپوس ،کنار ، برهان و شیشه شور را قطع خواهد نمود .

که در همین راستا پس از قطع درختان و اجرا و رفیوژ میانی معابر مذکور به همان تعداد؛ درختان مثمر و بومی منطقه در آن محل کاشته خواهد شد .

روابط عمومی شهرداری شوشتر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات