جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شهرداری وشورای اسلامی شهر شوشتر

جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شهرداری وشورای اسلامی شهر شوشتر

جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شهرداری وشورای اسلامی شهر شوشتر

موضوع : گزارش عملکرد وضعیت پروژه های در درست اجراء و برنامه ریزی های لازم برای اجرای پروژه های آتی و مورد نیاز شهر .

روابط عمومی شهرداری شوشتر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات