جزئیات نشست خبری داود دارابی شهردار خرمشهر با خبرنگاران

جزئیات نشست خبری داود دارابی شهردار خرمشهر با خبرنگاران

جزئیات نشست خبری داود دارابی شهردار خرمشهر با خبرنگاران

نشست خبری داود دارابی شهردار خرمشهر ......

یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات