آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و اداری و حفظ و احیای فضای سبز شهرداری استهبان خرداد ۹۸

آگهی مناقصه فضای سبز خدمات شهری شهرداری استهبان خرداد ۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری استهبان

منبع خبر

شهرداری استهبان

شهرداری استهبان یک شهرداری در شهر استهبان می باشد

    نظرات