آگهی مناقصه نوبت اول حجمی خدمات شهر و خدمات عمومی سال ۹۸

آگهی مناقصه نوبت اول حجمی خدمات شهر و خدمات عمومی سال ۹۸

تعداد ۴ فایل اسناد مناقصه به صورت پیوست در پایین هم صفحه قرار گرفته است


لینک اصل خبر در سایت شهرداری سروستان

منبع خبر

شهرداری سروستان

شهرداری سروستان یک شهرداری در شهر سروستان می باشد

    نظرات