حمایت از بخش غیردولتی برای احیای بافت‌های فرسوده

حمایت از بخش غیردولتی برای احیای بافت‌های فرسوده

با تصویب ماده ۱۵۴ از لایحه برنامه پنجم، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف به حمایت از احیای بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی برای احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در هجدهمین روز بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه ماده ۱۵۴ به تصویب رسید.

براساس بند الف این ماده شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق، با دو اولویت اقدام کند.

اولویت های بند الف در مرحله اول طرح‌هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرا به موقع آن‌ها ضروری است و سایر طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است.

همچنین در تبصره‌ای مقرر شد طرح‌های گروه یک مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب» باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تأمین شود.

در بند ب ماده مذکور دستگاه‌های اجرائی مربوطه موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام کند.

در بند ج ماده ۱۵۴ لایحه برنامه پنجم وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چارچوب قانون حمایت از احیا بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی برای احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت کنند.

 

    نظرات