پیام تبریک شهردار سیرجان بمناسبت روز جهانی صنایع دستی

رضا سروش نیا شهردار شهر جهانی گلیم، در پیامی، فرا رسیدن روز جهانی صنایع دستی را به هنرمندان صنایع دستی این شهر جهانی تبریک گفت.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، در متن این پیام آمده است: صنایع دستی روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و زیباشناسی مردم این شهر جهانی است که در عهد خود به عنوان صنعت تمام عیار محسوب می شده است؛ هنرمند صنایع دستی لطافت و زیبایی را با ذوق و هنری زیبا در هم می آمیزد و این هنر، حاصل روح مردم و دستاورد هنرهای آموخته از نسلی به نسل دیگر است؛ هنرمند ایرانی همواره با کار هنری اش، مقصودی را بیان داشته و ذوق هنری و خلاقیت فکری در آثارش به نحوی تجلی یافته که آشکار کننده رمز و رازهایی است؛ "به گفته مقام معظم رهبری، صنایع دستی ایران تنوعی دارد، تجملی دارد و ذوقی که در آن بکار رفته، زیبا و همه کس پسند است".

طی سال های گذشته که گلیم شیریکی پیچ سیرجان با قدرت استعداد ذهن خلاق در دستان هنرمند دیار دارستان "دهکده جهانی گلیم" هنر نیاکان خویش را به رخ جهانیان کشیدند و سیرجان را به نام شهر جهانی گلیم به صنایع دستی جهان معرفی کرد، محصول خلاقیت هنرمندان این دیار است که با مهارت استادانه و احساس زیبایی و نبوغ خود آثار صنایع دستی را ایجاد می کنند.

بیستم خردادماه روز جهانی صنایع دستی را به تمامی هنرمندان صنایع دستی سیرجان بویژه بانوان و آقایان هنرمند گلیم بافی که با استفاده از تار و پود و با خلاقیت خود آثاری بی بدیل خلق می کنند را تبریک گفته و باید گفت که سیرجان به پشتوانه هنر و ظرافت روح هنرمندان عهد قدیم و حال خود، حرف های زیادی در عرصه صنایع دستی برای کشور و جهان دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سیرجان

    منبع خبر

    شهرداری سیرجان

    شهرداری سیرجان یک شهرداری در شهر سیرجان می باشد

      نظرات