معابر سطح شهر گرگان برای جانمایی مسیر امن دوچرخه سواری بررسی شود

معابر سطح شهر گرگان برای جانمایی مسیر امن دوچرخه سواری بررسی شود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات