مزایده حضوری فروش خودرو (نوبت دوم)

مزایده حضوری فروش خودرو (نوبت دوم)

شهرداری بروجرد در نظر دارد بر اساس بند ۱۲ مصوبه جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر نسبت به فروش ۲۰ دستگاه خودرو سواری از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

زمان برگزاری مزایده روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن اجتماعات شهرداری بروجرد اقع در میدان شهدا می باشد.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

منبع خبر

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

    نظرات