کارگران ساختمانی در هندیجان بیمه نمی‌شوند

کارگران ساختمانی در هندیجان بیمه نمی‌شوند

www.bananews.irبرخی پیمانکاران ساختمانی ادارات هندیجان، از جمله شهرداری، از بیمه کارگران خود سرباز می زنند/ کارفرمایان از بیمه کردن کارگران خودداری می شود و چنانچه کارگری هم اعتراض کند با برخورد زننده کارفرما مواجه می‌شود.

برخی پیمانکاران ساختمانی ادارات هندیجان ، از جمله پیمانکاران شهرداری این شهر ، از بیمه کارگران خود سرباز می زنند

یکی از بناءهای ساختمانی در شهرستان هندیجان با اعلام اینکه ۲۵ سال است به عنوان کارگر و استاد بناء کار می‌کند؛ گفت: حتی یک روز هم توسط پیمانکاران بیمه نشده است و در حال حاضر که با پیمانکار شهرداری هندیجان مشغول کار است ، متاسفانه از سوی آنان نیز بیمه اش پرداخت نمی شود.

این فرد که از ذکر نامش معذور بود گفت : دوستان وهمکارانی دارم که حتی در طرح مسکن مهر کار می کنند ولی آنجا هم از بیمه نمودن این افراد خود داری می شود . اکثر پیمانکاران از بی سوادی و ناآگاهی کارگران سوء استفاده می کنند و هیچ ارگان یا نهادی به این موضوع رسیدگی نمی‌کند.

وی ادامه داد : کارگران پیمانکار شهرداری هندیجان اکثراً بیمه نیستند و کارفرمایان از بیمه کردن کارگران خودداری می شود و چنانچه کارگری هم اعتراض کند با برخورد زننده کارفرما مواجه می‌شود

 

منبع:ایلنا.

    نظرات