گوشه ای از عملکرد واحد تاسیسات شهرداری قائم شهر

گوشه ای از عملکرد واحد تاسیسات شهرداری قائم شهر

۱-ترمیم چراغ های روشنایی بلوار چشمه سر

۲-جابجایی شبکه و تیربرق خیابان ترک محله - مولوی ۱۷-روبروی مسجدباب الحوائج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قائم شهر

  منبع خبر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر یک شهرداری در شهر قائم شهر می باشد

   نظرات