روند صدور پروانه ساخت در مسیر طرح ۵۸ متری تسهیل شود

روند صدور پروانه ساخت در مسیر طرح ۵۸ متری تسهیل شود

کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر اراک به ریاست محمدحسین فدایی و با حضور طوفان محمدی، ایرج رضایی، فرزانه رحمتی، حامد آجرلو اعضای کمیسیون و ستوده نیامعاون شهرسازی،خراجی معاون اقتصادی و مالی،عشق الهی مدیر اداره حقوقی و املاک،شالی بگ مدیر منطقه پنج،نصرالهی مدیر منطقه یک، مظفری مدیر منطقه سه،زندیه وکیلی مدیر منطقه دو ،عالیخانی مدیر ماده صد، مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ،عابدی مدیر اجراییات شهرداری اراک با محوریت ارایه گزارش مدیران مناطق برگزار شد.
در این جلسه فدایی رییس کمیسون فنی و عمران شورای اسلامی اظهار داشت: کارشناسان کمیسیون های ماده صد و ماده ۷۷ شهرداری می بایست در این حوزه متخصص بوده و اقدامات اجرایی انجام داده باشند تا روند اجرای پرونده های مراجعین به بهترین شکل پیش رود.
وی افزود: مدیران مناطق بدهکاران کمیسیون های ماده صد و ۷۷ از سال ۹۷به بعد رامورد بررسی قرار داده و در قالب لیست مشخص نموده اند.
فدایی خاطرنشان کرد: در همین راستا ارایه مصوبه شورای شهر جهت تسهیل در اخذ بدهی،توقیف اموال و انسداد حساب های بدهکار به شهرداری دردستور کار است.
گفتنی است در این جلسه مدیران مناطق در ارتباط با کمیسیون های ماده صد و ماده ۷۷ نکاتی را عنوان نمودند همچنین نمایندگان ساکنین طرح ۵۸متری (پروژه امیرکبیر) در جلسه حاضر شده و در خواست نمودند با توجه به منتفی شدن اجرای این پروژه تدابیری اندیشیده شود تا روند صدور پروانه ساخت در این منطقه تسهیل و رونق ساخت و ساز ایجاد شود.همچنین مسایل پیرامون سرمایه گذاری ، جذب سرمایه گذار و بخش خصوصی در شهر اراک جهت اجرای پروژه های شهری و بهبود مسیر سرمایه گذاری و بررسی اقدامات شهرداری در رابطه با رفع تصرفات در حریم رودخانه در محدوده شهری در این جلسه مطرح شد .

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات