جلسه بررسی آیین نامه تبلیغاتی سال ۱۳۹۸ شهر اراک

جلسه بررسی آیین نامه تبلیغاتی سال ۱۳۹۸ شهر اراک

جلسه بررسی آیین نامه تبلیغاتی سال ۱۳۹۸شهر اراک ، با حضور سورانه رییس کمسیون فرهنگی و اجتماعی و محمدی رییس کمسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر، عسگری سرپرست معاونت خدمات شهری، کشاورزیان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری، زند رییس اتاق اصناف و جمعی از کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری،برگزار شد.
لازم به ذکر است که پس از بحث و گفتگوی اعضای حاضر در جلسه پیرامون ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر اراک مقرر شد، که یک کمیته تخصصی مرتبط با موضوع مذکور تشکیل شود و ادامه بحث بررسی این آیین نامه به جلسه ای دیگر موکول شد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات