بررسی تفریغ بودجه تلفیقی سال ۹۷ شهرداری و سازمانهای تابعه (سازمان مدیریت پسماند)

بررسی تفریغ بودجه تلفیقی سال ۹۷ شهرداری و سازمانهای تابعه (سازمان مدیریت پسماند)

به گزارش اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک ، کمیسیون برنامه بودجه حقوقی و املاک ، صبح شنبه ۱۹ خرداد ماه ۹۸ ، به ریاست ایرج رضایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اراک ، در سالن جلسات شوراء برگزار شد .

در این جلسه ، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه موضوع ادامه تفریغ بودجه تلفیقی سال ۹۷ شهرداری و سازمانهای تابعه را در دستور کار قرار دادند و تفریغ بودجه سازمان مدیریت پسماند با حضور مدیر عامل و مدیرمالی سازمان مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند و اعضای کمیسیون در رابطه با این تفریغ بودجه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند که موضوع تفریغ بودجه در نهایت در جلسات بعدی پیگیری میشود .

در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون در خصوص تعدادی از نامه های واصله به کمیسیون برنامه و بودجه بررسی ها صورت پذیرفت و جهت بررسی نهایی به صحن رسمی ارجاع گردید .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

    منبع خبر

    شورای شهر اراک

    شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

      نظرات