حضور ابراهیمی فر شهردار تفرش در جلسه بررسی مشکلات پروژه های میراث فرهنگی در شهرستان تفرش

حضور ابراهیمی فر شهردار تفرش در جلسه بررسی مشکلات پروژه های میراث فرهنگی در شهرستان تفرش

۵۷a۶f۳ac۷c۹dd۳۷۰۴ac۱۰f۵۶۸۹۳c۷۳۶f۱۳۵۸c۶۱a۴f۴۲۸f۴۳۲۱۷۶۸b۳۳۱۹ea۲۶d۸۹a۵۶۲۷۰f۴cf۹e۴۶۵

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات